Velkommen til Sunn Skepsis!

Formålet med denne portalen er å gi deg som er pasient eller helseinteressert, råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon.

Portalen er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med både pasienter og friske.

Portalen kan brukes på egenhånd eller i samarbeid med helsepersonell, og er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen hjelper deg med å sjekke hvor pålitelig informasjon om behandling er, den andre gir deg en innføring i hvordan du kan søke etter forskning, og den tredje gir deg tips om hva det kan være nyttig å spørre din behandler om. Les mer om hvem vi er og om portalen her!

 

Kritisk vurdering av helseinformasjon
Søk etter helseinformasjon selv
Sjekkliste konsultasjon