Er forskningsresultatene relevante for deg?

tenkende mann
Skriv ut siden

Gjennom søket ditt har du nå kanskje funnet en forskningsartikkel som kan være nyttig. Et viktig spørsmål du bør stille deg selv, er om denne artikkelen er relevant for deg.  

1. Er fremgangsmåten (metoden) som er brukt i studien, best egnet til å besvare ditt spørsmål?

 

2. Hva forteller resultatene?

 Tips:

- Kommer det klart frem hva som er hovedfunnene i studien?

- Er funnene diskutert i lys av hva man har kommet frem til tidligere på dette feltet? 

 

3. Kan resultatene overføres til deg og din situasjon?

TIPS:

- Vurder om personene i denne studien skiller seg veldig fra deg.

- Er deltakerne i studien av samme kjønn, alder eller etnisitet?

- Har de samme helsestatus/diagnose som deg, eller er de sykere/friskere?

- Ligner dine lokale forhold i tilstrekkelig grad på stedet der studien fant sted?

 

 (Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008)