Gjør et hurtigsøk i forskningen her!

Skriv ut siden

Når forskerne formidler arbeidet sitt, gjør de gjerne dette ved å skrive artikler i fagtidsskrift. Det er nærmest umulig å ha oversikt over alle artiklene som finnes. Da er det lettere å søke i databaser der noen allerede har oppsummert og kvalitetssikret forskningen for oss. 

I eplet nedenfor finner du koblinger til nettopp slike databaser. Disse databasene er de samme som helsepersonell og forskere bruker. Her kan du lett finne beskrivelser av diagnoser, behandlingsformer eller forebyggende tiltak. Dette er pålitelige, lett tilgjengelige og tidsbesparende kilder til helseinformasjon. Slike oppsummeringer, eller omtaler som de også blir kalt, er ofte skrevet i et mindre teknisk språk, og er rettet mot både helsepersonell og pasienter.