Gjør et presist søk - hva lurer du på?

Glad skedame
Skriv ut siden

I forskningen bruker man ulike metoder for å samle inn informasjon om det man ønsker å undersøke. Disse metodene kan man tenke på som verktøy med ulike formål, og som alle har sine fordeler og ulemper. Hvilken metode som er best egnet for å samle inn informasjon, henger nøye sammen med hvilket spørsmål man ønsker å få svar på. For å få presise og pålitelige svar bør du lete etter studier der forskerne har brukt metoder som er best egnet til å besvare akkurat ditt spørsmål. 

I tabellen nedenfor er de vanligste spørsmålene listet opp. Klikk på det spørsmålet som er relevant for deg. Her vil du finne korte beskrivelser av hva slags studier som er best egnet for å besvare dette spørsmålet, forslag til kilder du kan søke i, tips til søkeord og hva slags publikasjoner du bør se etter.

 

Spørsmål:

 Når du lurer på:

Hvor mange?

 • hvem eller hvor mange som har et helseproblem
 • hvor mange som utfører en handling du er opptatt av (f.eks trening eller røyking)

Hva er årsakene?

 • hvorfor noen blir syke
 • hva som øker risiko for sykdom

Hvordan vil det gå?

 •  hva som er antatt sykdomsforløp (prognose)

Hva hjelper?

 • hvilke effekter en behandling har (f.eks. medisiner, kirurgi, ernæring og livsstilstiltak) 
 • hvordan du kan holde deg frisk (forebygging)
 • hva som er den beste behandlingen av sykdom

Hvordan oppleves det?

 • om hvordan noe oppleves
 • om holdninger og handlinger
 • hva andres livssituasjon og erfaringer er

 

(Kilder: Bjørndal et al. 2007, Johannesen et al. 2006)