Helsebiblioteket - en nyttig kilde

Skriv ut siden

Helsebiblioteket er et offentlig finansiert nettsted som driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og som finansieres av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.

Helsebiblioteket er redaksjonelt uavhengig og omfatter et bredt utvalg av forskningsdatabaser, fagtidsskrift og andre oppslagsverk. Målgruppen er i hovedsak helsepersonell, forskere og ansatte i helsetjenesten og forvaltningen. Dessverre er tilgangen til Helsebiblioteket begrenset for allmennheten, og ikke alle ressursene du finner der, vil være gratis. Likevel kan Helsebiblioteket være en nyttig kilde til informasjon for deg også.

Her kan du ved hjelp av søkemotoren søke i en rekke kilder samtidig (noen av disse vil være gratis tilgjengelig). Sidene gir også fri tilgang til en oversikt over norske retningslinjer, relevante lover og regler og andre nyttige ressurser.  

Du kan gå videre til Helsebiblioteket ved å klikke her!