Hva hjelper?

trening
Skriv ut siden

Når du lurer på hvordan du best kan forebygge et helseproblem, eller hva som er effektene av en behandling eller et rehabiliterende tiltak, bør du se etter omtaler, oversikter eller enkeltstudier som randomiserte kontrollerte studier.

 

 

Omtale, oversikt eller enkeltstudie?

Inndelingen av kilder er her presentert etter tre nivåer: omtaler, oversikter og enkeltstudier. Disse representerer ulike nivåer av oppsummering av forskningslitteraturen.

En omtale er en kort oppsummering av flere viktige oversikter og enkeltstudier, en oversikt er en oppsummering av flere enkeltstudier, mens en enkeltstudie beskriver resultater fra én enkelt forskningsundersøkelse.

Når du søker, er det lurt å søke etter omtaler først. Finner du ikke svar på det du lurer på der, kan du gå videre til oversikter og enkeltstudier.  Les mer om kildene her!

Når du lurer på?

Se etter:

Søk her!

Hva hjelper?

1. Omtaler

BestPractice

 

UpToDate

 

ClincalEvidence

 

2. Oversikter

Kunnskapssenteret

 

 

 

 

Cochrane Collaboration

 

3. Oversikter og enkeltstudier som

randomiserte kontrollerte studier

(på engelsk: randomised controlled trial/ -study)

PubMed

 

Om randomiserte kontrollerte studier

Randomiserte kontrollerte studier er én av flere typer eksperimentelle studier. Dette er metoder innen medisinsk og helsefaglig forskning som er best egnet til å undersøke effekter (og bieffekter) av en behandling, og forebyggende eller rehabiliterende tiltak.

I randomiserte kontrollerte studier sammenligner man to (eller flere) grupper av deltakere med hverandre. Én gruppe får behandlingen man er interessert i å undersøke, mens den andre gruppen får en annen eller ingen behandling. Gruppen som får behandlingen, kalles ofte intervensjonsgruppen eller eksperimentgruppen, mens gruppen som får en annen eller ingen behandling, gjerne kalles sammenligningsgruppen eller kontrollgruppen.

Det er viktig at gruppene er så like som mulig. Det eneste som bør skille de to gruppene fra hverandre, er behandlingen de får. Den beste måten å forsikre seg om dette på er gjennom tilfeldig å fordele (randomisere) deltakerne på de to gruppene. På denne måten vil faktorer som kjønn, alder, helsestatus og andre relevante faktorer bli likt fordelt mellom de to gruppene.

 

Hvorfor er det så viktig med en sammenligningsgruppe?

Når man undersøker effekter av et tiltak, for eksempel effekten av vitamin C på forebygging av forkjølelse, er det viktig å ha kunnskap om hva som ville ha skjedd hvis man ikke hadde fått tiltaket. Det er også viktig å kunne utelukke at effektene skyldes tilfeldigheter eller andre bakenforliggende årsaker. Av erfaring vet man at folk kan bli friske helt på egen hånd, og at det er mange andre faktorer enn selve behandlingen som kan være med å påvirke resultatene.

For å få kunnskap om dette og for å hindre at vi trekker feilslutninger, er det derfor viktig å fordele deltakerne i studien tilfeldig på to eller flere grupper.

Les mer om hvordan vi kan vite at noe virker her!

 

(Kilde: Bjørndal et al. 2007)