Hvor mange?

hender
Skriv ut siden

Når du lurer på hvor mange som har et visst helseproblem, eller har andre spørsmål om forekomst (også kalt prevalens), for eksempel røykevaner, bør du søke etter omtaler, oversikter eller enkeltstudier som tverrsnittstudier.   

 

Omtale, oversikt eller enkeltstudie?

Inndelingen av kilder er her presentert etter tre nivåer: omtaler, oversikter og enkeltstudier. Disse representerer ulike nivåer av oppsummering av forskningslitteraturen.

En omtale er en kort oppsummering av flere viktige oversikter og enkeltstudier, en oversikt er en oppsummering av flere enkeltstudier, mens en enkeltstudie beskriver resultater fra én enkelt forskningsundersøkelse.

Når du søker, er det lurt å søke etter omtaler først. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du gå videre til oversikter eller enkeltstudier. Hvis du bare er interessert i norske forhold, kan du gå direkte til Statistisk sentralbyrå eller Folkehelseinstituttet.  Les mer om kildene her!

 

Når du lurer på

Se etter

Søk her

Hvor mange eller hvem?

1. Omtaler

BestPractice

 

 

 

 

 

2. Oversikter eller enkeltstudier som tverrsnittstudier og andre tverrsnittdata

(på engelsk: cross-sectional studies)


 


 

 

Om tverrsnittstudier 

Tverrsnittstudier er studier der man undersøker en større gruppe mennesker avgrenset til en bestemt tidsperiode. Tenk på det som et øyeblikksfotografi. Typiske spørsmål man kan få svar på, er hvor mange som røyker i Norge i dag, eller hvor mange i Norge som fikk diagnosen diabetes i 2010. Alle kildene som er listet opp i tabellen over, kan også gi deg informasjon om forekomst over tid - eller tidsserier som det også kalles - for eksempel om forekomsten av diabetes i Norge har vokst siden 2000.

Tverrsnittstudier er gjerne spørreskjemaundersøkelser eller studier der man har hentet ut informasjon fra et register, for eksempel kreftregisteret.

 

(Kilde: Bjørndal et al. 2007)