Hvordan oppleves det?

Hnd
Skriv ut siden

Når du ønsker innsikt i andres opplevelser eller erfaringer med en situasjon, sykdom eller behandling, bør du se etter oversikter eller enkeltstudier som kvalitative studier

Oversikt eller enkeltstudie?

Inndelingen av kilder er her presentert etter to nivåer: oversikter og enkeltstudier. Disse representerer ulike nivåer av oppsummering av forskningslitteraturen. En oversikt er en oppsummering av flere enkeltstudier som omhandler samme tema, for eksempel hvordan det er å leve med brystkreft.

I PubMed finner du mest enkeltstudier, men også noen oversikter. I Health Talk Online finner du pasientfortellinger. Les mer om kildene her!

 

Når du lurer på

Se etter

Søk her

Hvordan oppleves det?

Oversikter eller enkeltstudier som kvalitative studier

(på engelsk: qualitative study/ qualitative meta-synthesis)

PubMed

 

healthtalkonline

 

 

Om kvalitative studier

Formålet med kvalitative studier er gjerne å beskrive, forklare og/eller forstå andre menneskers handlinger, opplevelser, holdninger og erfaringer. Et eksempel kan være barns opplevelse av å være på sykehus, et annet kan være folks holdninger til influensavaksine.

I kvalitative studier innhenter forskeren gjerne informasjon ved å intervjue eller observere pasienter, helsepersonell eller andre på en systematisk måte, men også begivenheter, sosiale situasjoner eller dokumenter kan være gjenstand for forskning.

Kvalitative studier omfatter gjerne få deltakere. Målet med kvalitativ forskning er ikke at resultatene kan generaliseres til en bredere befolkning, men å prøve å forstå lignende grupper eller fenomener.