Hvordan vil det gå?

Eldrepar
Skriv ut siden

Når du ønsker å få innsikt i et sykdomsforløp (også kalt prognose), bør du se etter omtaler, oversikter eller enkeltstudier som kohortstudier. 

Omtale, oversikt eller enkeltstudie?

Inndelingen av kilder er her presentert etter to nivåer: omtaler og oversikter eller enkeltstudier. Disse representerer ulike nivåer av oppsummering av forskningslitteraturen.

En omtale er en kort oppsummering av flere viktige oversikter og enkeltstudier, en oversikt er en oppsummering av flere enkeltstudier, mens en enkeltstudie beskriver resultater fra én enkelt forskningsundersøkelse.

Når du søker, er det lurt å søke etter omtaler først. Finner du ikke svar på det du lurer på der, kan du gå videre til oversikter eller enkeltstudier.  Les mer om kildene her!

 

Når du lurer på

 Se etter

 Søk her

Hvordan vil det gå?

 

1. Omtale

 BestPractice

 

UpToDate

2. Oversikter eller enkeltstudier som kohortstudier

(på engelsk: cohort study)

 

PbuMed

 

Om kohortstudier

Når man studerer prognose ved bruk av kohortstudier, tar man utgangspunkt i en gruppe syke - for eksempel pasienter med Alzheimer - og følger disse over en lengre tidsperiode.

Kohortstudier bruker man også for å få svar på hva som er årsaker til sykdom. Kohortstudier bruker man også for å få svar på hva som er årsaker til sykdom. Les mer om kohortstudier her

 

(Kilde: Bjørndal et al. 2007)