Søketips effekter av behandling

Glad skedame
Skriv ut siden

Når du lurer på hva som hjelper, enten det dreier seg om forebygging, behandling eller rehabilitering så søker du:

1. først etter omtaler i Best Practice, UpToDate eller Clinical Evidence. 

2. hvis du ikke finner relevante omtaler så går du videre og søker etter oversikter i Cochrane Library eller Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

3. hvis du ikke får relevante treff i databasene over så går du videre til å søke etter oversikter og enkeltstudier i PubMed.

 

Søketips Best Practice

I Best Practice kan du finne svar på blant annet hva som hjelper elelr kan forebygge ulike helseproblemer og diagnoser. I tillegg til effekter vil omtalen også gjerne omfatte beskrivelser av helsetilstande og prognose. I Best Practice kan du søke på norsk, men omtalene du finner vil være på engelsk.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg temaet som interesserer deg fra den alfabetisk oversikten over alle tema.

 

Søktips UpToDate

I UpToDate kan du finne svar på behandling/ forebygging av ulike helsetilstander, men inneholder også ofte informasjon om blant annet årsaker til sykdom, beskrivelser av helsetilstanden samt prognose.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg fra alfabetisk oversikt over alle tema (under "view patient-level health articles by category"),

eller søk ved å bruke søkeverktøyet:

  

Søk etter "helsetilstanden" AND "behandlingen", eller bare "helsetilstanden" eller bare "behandlingen"  

For eksempel:

diabetes AND exercise

eller bare

diabetes

eller bare

exercise

 

Søketips Clinical Evidence

UpToDate kan du finne svar på behandling/ forebygging av ulike helsetilstander, men inneholder også ofte informasjon om blant annet årsaker til sykdom, beskrivelser av helsetilstanden samt prognose og forekomst.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg enten temaet som interesserer deg fra den alfabetisk oversikten over alle tema (under "sections" eller "conditions"),

eller søk ved å bruke søkeverktøyet ("search this site"): 

 

 

Søk etter "helsetilstanden" AND "behandlingen", eller bare "helsetilstanden" eller bare "behandlingen"  

For eksempel:

diabetes AND exercise

eller bare

diabetes

eller bare

exercise

 

Søketips Cochrane Library

I Cocharne library finner du hovedsaklig oversikter, men også enkeltstudier, som ser på effekter av ulike tiltak, blant annet behandling og forebygging.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg enten temaet som interesserer deg i listen til venstre,

eller søk ved å bruke søkeverktøyet (øverst på siden til venstre):

 

 

Søk etter "helsetilstanden" AND "behandlingen", eller bare "helsetilstanden" eller bare "behandlingen"  

Eksempler:

diabetes AND exercise

eller bare

diabetes 

eller bare

exercise

Merk! Cochrane Library består av flere forskjellige databaser:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane oversikter)
  • Database of Abstracts of Reviews of Effects (andre oversikter)
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (enkeltstudier soms er på effekt)
  • The Cochrane Methodology Register (Methods Studies),
  • The Health Technology Assessment Database (Technology Assessments)
  • The NHS Economic Evaluation Database (helseøkonomivurderinger).

Når du søker i Cochrane Library søker du i alle disse kildene samtidig. Ønsker du å kikke på andre kilder, for eksempel andre oversikter eller enkeltstudier som ser på effekt så klikker du på fanene øverst på siden "Other reviews" eller "clinical trials"

 

Søketips Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Cochrane Library er langt mer omfattende enn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, men tilgjengjeld inneholder denne databasen oversikter som er særlig relevante for norske forhold. 

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg enten tema fra den medisinsk faginndelingen (venstre side),

eller bla igjennom publikasjonene sortert etter dato for publisering (midt på siden),

eller søk ved å bruke søkeverktøyet (øverst på sidene):

 

 

Søk etter "helsetilstanden" og "behandlingen",  bare "helsetilstanden" eller bare "behandlingen"  

For eksempel:

diabetes og trening

eller bare 

diabetes

eller bare

trening

 

 

Søketips PubMed

I PubMed kan du finne svar på en rekke spørsmål om effekter av behandling, forebygging og andre tiltak. Når du søker i PubMed kan du få treff på både oversikter og enkeltstudier. Hvis det er en oversikt vil det i metodedelen ("methods") stå at studien er en "review" eller en "meta-analysis".

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i eget vindu)

2. Søk ved å bruke søkeverktøyet:

 

Søk etter "helsetilstanden" AND "behandlingen" AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]

eller bare (behandlingen) AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]

eller bare helsetilstanden AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]

For eksempel:

diabetes AND exercise AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]

eller bare

exercise AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]

eller bare

diabetes AND Randomized Controlled Trial [Publication Type]