Søketips prognose

Glad skedame
Skriv ut siden

Når du lurer på hvordan det vil gå hvis man har et helseproblem (også kalt prognose) så søker du:

1. først etter omtaler i Best Practice og Clinical Evidence.

2. hvis du ikke finner relevante omtaler så går du videre og søker etter oversikter og enkeltstudier i PubMed.

 

 

Søketips Best Practice

I Best Practice kan du finne svar på blant annet prognose forbundet med ulike helseproblemer og diagnoser. I tillegg til prognose vil omtalen også gjerne omfatte beskrivelser av helsetilstanden, behandling/ forebygging av denne. I Best Practice kan du søke på norsk, men omtalene du finner vil være på engelsk.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg temaet som interesserer deg fra den alfabetisk oversikten over alle tema.

 

Søketips Clinical Evidence 

I Clinical Evidence kan du finne svar på blant annet prognose forbundet med ulike helseproblemer og diagnoser. I tillegg til prognose vil omtalen også gjerne omfatte beskrivelser av helsetilstanden, behandling/ forebygging av denne samt forekomst.

1.Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg temaet som interesserer deg fra den alfabetiske oversikten over alle tema (under "sections" eller "conditions").

3. Når du har klikket på det temaet du er interessert, for eksempel diabetes, kommer du først inn på siden som omhandler behandling. Velg fanen på toppen av denne siden som heter "about the condition" for å vite mer om prognose forbundet med diabetes.

  

Søketips PubMed

I PubMed kan du finne svar på en rekke spørsmål om prognose. Når du søker i PubMed kan du få treff på både oversikter og enkeltstudier. Hvis det er en oversikt vil det i metodedelen ("methods") stå at studien er en "review" eller en "meta-analysis".

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Søk ved å bruke søkeverktøyet 

Søk etter "helseproblemet" AND prognosis

For eksempel:

diabetes AND prognosis