Sjekk informasjonen om behandlingen

Helseinformasjon1
Skriv ut siden

«Du leser i avisen at en influensavaksine du vurderer å ta, kan være viktig for å forebygge alvorlig sykdom. Neste dag leser du at den samme vaksinen kan ha bivirkninger. Du opplever også at ekspertene virker uenige om nytten av vaksinen. Hvem eller hva kan du stole på?»

En beslutning om behandling kan være komplisert. Tilgang til pålitelig informasjon er nødvendig for å ta gode helsebeslutninger, men mange opplever at det er vanskelig å vite hvilken informasjon man kan stole på.

Sjekklisten nedenfor hjelper deg med å vurdere påliteligheten av en publikasjon, men kan også sette fingeren på hva du eventuelt mangler av informasjon. Listen krever ingen forhåndskunnskaper, og kan brukes på alle slags publikasjoner som inneholder informasjon om behandling, for eksempel informasjon du finner i avisene, på Internett, på apoteket eller hos behandleren din. Merk! Ikke alle punktene vil være aktuelle for deg i alle situasjoner. Derfor må du bruke din egen vurderingsevne til å utelukke spørsmål som ikke er relevante for deg og i din situasjon.


Er publikasjonen pålitelig -eller trenger du mer informasjon?

 1. Er målene tydelige?

 2. Oppnås disse målene?

 3. Er det relevant (for deg)?

 4. Fremgår det tydelig hvilke informasjonskilder som er brukt til å lage publikasjonen (i tillegg til forfatteren eller utgiveren)?

 5. Fremgår det tydelig når informasjonen som er brukt eller rapportert i publikasjonen ble produsert?

 6. Er den balansert og objektiv?

 7. Inneholder den referanser til ytterligere støtte og informasjon?

 8. Referer den til om det er usikkerhet knyttet til effektene av behandlingen?

 9. Beskriver den hvordan behandlingen(e) virker?

10. Beskriver den fordelene ved behandlingen(e)?

11. Beskriver den ulike risikoområder ved behandlingen(e)?

12. Beskriver den hva som vil skje hvis ingen behandling blir benyttet?

13. Beskriver den hvordan behandlingen(e) kan påvirke livskvaliteten?

14. Fremgår det tydelig at det kan finnes mer enn ett behandlingsalternativ?

15. Gir den deg støtte og grunnlag for at du kan diskutere viktige saker forbundet med behandlingen med andre?

 Prøv det fullstendige vurderingsverktøyet her!

 

(Kilde: Charnock 1998)