Skolemedisin eller alternativ medisin?

alternativ medisin
Skriv ut siden

Det er potensielle fordeler og ulemper ved alle behandlinger uansett opprinnelse, det gjelder både «skolemedisin» og «alternativ medisin». Å ta en beslutning om behandling handler om å veie disse fordelene og ulempene opp mot hverandre.

For eksempel er en beslutning om vaksinasjon mot meslinger en vurdering av både risikoen for å få meslinger, hvor alvorlig sykdommen er, hvor effektiv vaksinen og andre behandlinger er, og risikoen for å få bivirkninger - og hvor alvorlige disse er.

 

Hva bør du ha kunnskap om?

Når du lurer på om en behandling er riktig for deg, er det viktig å ha kunnskap om behandlingen er testet på mennesker ved bruk av solide forskningsmetoder. Hvis dette er tilfelle, bør du stille deg følgende spørsmål:

  • Hva sier forskningen omfordelene og ulempene?
  • Kan resultatene fra forskningen overføres til deg og din situasjon?
  • Hva er viktig for deg?

At noe er «naturlig» eller at en behandling har vært brukt lenge rent historisk sett, betyr ikke nødvendigvis at behandlingen er effektiv, eller at den ikke kan gi bivirkninger eller medføre andre ulemper. Eksempler på dette finner man innenfor både «skolemedisin» og «alternativ medisin». 

Det er viktig å inneha en sunn skepsis og vise varsomhet i møte med behandlingsformer som ikke har gjennomgått en grundig evaluering, og når man ikke har kunnskap om i hvilken grad nytten av behandlingen veier opp for eventuelle ulemper.

Forskning om alternativ behandling blir publisert i de samme kildene som forskning på annen behandling. Her kan du søke etter hva forskningen sier om fordeler og ulemper ved en behandling, eller hva som er den beste behandlingen for et bestemt helseproblem.

 

 

(Kilder: Irwig et al. 2008, Woloshin et al. 2008, Zarcadoolas et al. 2006)

Tagger: 'skolemedisin eller alternativ medisin?'