Søketips forekomst

Glad skedame
Skriv ut siden

Når du lurer på hvor mange som har et helseproblem eller har andre spørsmål om forekomst (også kalt prevalens) så søker du:

1. først etter omtaler iClinical Evidence, 

2. hvis du ikke finner relevante omtaler så går du videre og søker etter oversikter i PubMed,

3. hvis du ikke får relevante treff i databasene over så går du videre til å søke etter enkeltstudier i PubMed, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå.

 

Søketips Clinical Evidence 

I Clinical Evidence kan du finne svar på blant annet forekomst av sykdom og diagnoser. I tillegg til forekomst vil omtalen også gjerne omfatte beskrivelser av helsetilstanden, behandling/ forebygging av denne samt prognose.

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Velg temaet som interesserer deg fra den alfabetiske oversikten over alle tema (under "sections" eller "conditions").

3. Når du har klikket på det temaet du er interessert, for eksempel diabetes, kommer du først inn på siden som omhandler behandling. Velg fanen på toppen av denne siden som heter "about the condition" for å vite mer om forekomst.

 

Søketips PubMed

I PubMed kan du finne svar på en rekke spørsmål om forekomst. Når du søker i PubMed kan du få treff på både oversikter og enkeltstudier. Hvis det er en oversikt vil det i metodedelen ("methods") stå at studien er en "review" eller en "meta-analysis".

1. Klikk her for å gå til databasen (åpnes i nytt vindu)

2. Søk ved å bruke søkeverktøyet. 

 

Søk etter "ønsket tema" AND cross- sectional studies 

For eksempel:

diabetes AND cross-sectional studies 

eller

smoking AND cross-sectional studies

Når du søker på denne måten kan du få opp både oversikter og enkeltstudier. Hvis det er en oversikt vil det i metodedelen (methods) stå at studien er en "review" eller en "meta-analysis".

 

Søketips Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå

Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå gir det tilgang til studier om forekomst i Norge på en rekke temaer.

1. Klikk på lenkene for å gå til databasen:

Folkehelseinstituttet eller Statistisk sentralbyrå (åpnes i nytt vindu), da vil du komme rett til statistikkbanken til de respektive sidene.

 2. Velg kategori på venstre side,

 eller søk på ønsket tema ved å bruke søkeverktøyet.

 

Søk etter "ønsket tema"

For eksempel:

diabetes