Spørsmål 1: Er målene tydelige?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon vil ha klare mål. En publikasjon bør begynne med en oversikt som viser hva den gjelder, hvilke områder den dekker og hva den er ment for. Det er viktig med klare mål i begynnelsen av publikasjonen fordi disse sier noe om hvilke sider av tilstanden og behandlingen av denne som vil bli drøftet. Dette vil gjøre det lettere for deg å vurdere om det er sannsynlig at publikasjonen inneholder informasjon du er ute etter. Det er spesielt viktig å vite hva som eventuelt ikke er inkludert fordi du kan trenge ytterligere informasjon før du kan ta en velinformert avgjørelse om behandling.

Vurdering av spørsmålet

Studer de første avsnittene nærmere og se etter en beskrivelse av innholdet, omfanget og målgruppen for publikasjonen. Selv om publikasjonens tittel kan være beskrivende, bør målsetningene være tydelig angitt i begynnelsen av teksten for at publikasjonen skal oppnå en god karakter.

Retningslinjer for vurdering av spørsmålet:

Eksempel:

Rangeringen 5:

"Dette heftet er skrevet for å hjelpe deg med å forstå mer om Jones' syndrom. Vi håper det besvarer noen av spørsmålene du kan ha om diagnostisering og behandling av denne sykdommen. Det kan også være nyttig for partneren, venner, familie, omsorgspersoner og alle som er interessert i å vite hvordan Jones' syndrom virker på mennesker, og hva som kan gjøres med sykdommen. Jones' syndrom kan iblant ramme barn. Dette heftet inneholder en del korte referanser til behandling av barn, men en mer omfattende drøfting finner du i vårt hefte "Jones' disease hos barn."

"Behandling for denne tilstanden er blant annet diettråd, medisiner og kirurgi. Dette heftet er skrevet for pasienter som vurderer eller har blitt anbefalt kirurgi. Det beskriver hvorfor kirurgi er anbefalt, hva det innebærer og hvordan det kan hjelpe deg."

Rangeringen Delvis:

 

"Dette heftet tar for seg en del av behandlingsmetodene for depresjon."

(Det inneholder ingen andre indikasjoner på målene eller innholdet.)

 

Rangeringen 1:

 

 

En publikasjon er kalt "Behandlingsmetoder for epilepsi", men det er ingen andre indikasjoner på hva publikasjonen gjelder eller hvem den er skrevet for. Det første avsnittet inneholder en kort beskrivelse av tilstanden og diagnostiseringen av denne, og hvert påfølgende avsnitt beskriver behandling med medisiner.

"Dette heftet tar for seg en del av behandlingsmetodene for depresjon."

(Det inneholder ingen andre beskrivelser av målene eller innholdet.)

Lukk