Spørsmål 10: Beskriver den fordelene ved behandlingen(e)?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon beskriver fordelene ved hver behandling. De fleste behandlinger har en del fordeler eller ulemper. Det er viktig å være klar over fordelene slik at du vet hva du kan forvente av behandlingen. Da kan du avgjøre hva som er viktig for deg.

Vurdering av spørsmålet

Spørsmålet tar bare for seg behandlingen(e) som beskrives i publikasjonen, og krever at du vurderer hvorvidt det nevnes noen fordeler ved hver behandling som beskrives. Spørsmålet gjelder ikke hvor store fordeler behandlingen kan ha eller hvem som vil ha størst nytte av den. Det er ikke mulig å vurdere hvorvidt alle fordeler ved en behandling er beskrevet, fordi dette krever kontroll mot andre kilder.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5 (en publikasjon om én behandlingsform):

"For de fleste mennesker vil behandlingen lege tilstanden innen noen få uker."

"På kort sikt kan behandlingen X stanse vekttapet forbundet med Jones' syndrom. Den kan også redusere symptomer som smerter og andpustenhet. Selv om den ikke kan lege tilstanden vil behandling X over tid stabilisere og forhindre en forverring av tilstanden."

 

En publikasjon som tar for seg mer enn én behandling, får rangeringen 5 hvis tilsvarende beskrivelser gis for hver behandlingsmetode som nevnes.

Lukk