Spørsmål 11: Beskriver den ulike risikoområder ved behandlingen(e)?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon beskriver de ulike risikoområdene ved hver behandling. De fleste behandlinger innebærer en viss risiko eller ulempe. Det er viktig å være klar over disse risikoområdene slik at du vet hva du kan forvente av behandlingen. Da kan du avgjøre hva som er viktig for deg. 

Vurdering av spørsmålet

Spørsmålet tar bare for seg behandlingen(e) som beskrives i publikasjonen, og krever at du vurderer hvorvidt det nevnes noen risikoområder ved hver behandling som beskrives. Spørsmålet gjelder ikke hvor stor risiko behandlingen kan ha eller hvem som vil være mest utsatt. Det er ikke mulig å vurdere hvorvidt alle risikoområder er beskrevet, fordi dette krever kontroll mot andre kilder.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5 (en publikasjon om én behandlingsform):

En publikasjon som tar for seg mer enn én behandling, får rangeringen 5 hvis tilsvarende beskrivelser gis for hver behandlingsmetode som nevnes.

"Bivirkninger kan være svimmelhet, muskelsmerter og søvnproblemer."

"Forskning har vist at de viktigste bivirkningene er begrensede og reversible, blant annet tørrhet i munnen og kvalme. Behandlingen har ikke vist noen skadelig effekt på hovedorganer ved inntak over en kortere periode. Enkelte brukere utviklet imidlertid nyreproblemer etter langvarig bruk, og behandlingen må følges opp nøye."

Lukk