Spørsmål 12: Beskriver den hva som vil skje hvis ingen behandling blir benyttet?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon inneholder en beskrivelse av hva som vil skje hvis tilstanden forblir "ubehandlet". Det er viktig å være klar over konsekvensene av ikke å motta behandling slik at du vet hva du kan forvente. Da kan du avgjøre om du får et ønsket resultat dersom du ikke får behandling.

Vurdering av spørsmålet

Spørsmålet krever bare at du vurderer hvorvidt det angis én konsekvens dersom du ikke får behandlingen som nevnes. Spørsmålet tar ikke for seg hvor stor risiko eller fordel du kan oppnå, eller hvem som er i risikogruppen, og hvem som kan ha fordel ved ikke å få behandling. Det er ikke mulig å vurdere hvorvidt alle risikoområder eller fordeler er beskrevet, fordi dette krever kontroll mot andre kilder.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5:

"Det kan hende at du finner ut at ingen av behandlingsformene som beskrives, passer for deg og at du heller vil vente og se hva som skjer uten behandling. Selv om symptomene dine gir deg plager og du ønsker å vurdere teknikker for å kontrollere smertene, bør ikke tilstanden forverre seg, og det bør ikke være noen stor ulempe at du ikke benytter denne behandlingen."

"Mange kvinner med Jones' syndrom kan godt utsette behandling til etter at muligheten for å bli gravid er over. Behandling på et eller annet tidspunkt er likevel å anbefale fordi den blir mindre effektiv etter overgangsalderen, og det kan være en risiko for lungeskader dersom man ikke får behandling."

"Dette er en raskt utviklende og livstruende tilstand, og tidlig behandling anbefales. Hvis man utsetter behandlingen, kan dette dessverre føre til langsiktige skader i hjertet."

Lukk