Spørsmål 13: Beskriver informasjonen hvordan behandlingen(e) kan påvirke livskvaliteten?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon inneholder en bredere beskrivelse av behandlingen(e) - ikke bare risikoområder og fordeler, men også hvordan behandlingen(e) kan påvirke dagliglivet. Dette spørsmålet er viktig fordi en behandling kan innebære store forandringer i forhold til din livsstil og andre omstendigheter, eller det kan ha en betydelig effekt på de som står deg nærmest. Derfor bør du ha kunnskap om dette og vurdere det nærmere før du tar en avgjørelse.

Vurdering av spørsmålet

Spørsmålet gjelder behandlingen(e) som er nevnt i publikasjonen, men også eventuell påvirkning på livskvaliteten hvis tilstanden forblir ubehandlet (hvis Spørsmål 12 er rangert høyere enn 1)

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5:

"Pasienten overvåkes kontinuerlig på sykehus i en uke før prosedyren utføres, og rekonvalesenstiden kan variere fra noen dager til flere uker. Hvis du skal gjennomgå denne formen for behandling, kan du bli nødt til å ta en del fri fra jobben og få pleie når du kommer hjem."

"Fordi behandling X normalt gis som en serie injeksjoner, må du besøke legekontoret daglig i løpet av behandlingsukene."

"Det er en viss risiko for å besvime under behandlingens første del. Derfor må du sørge for at familie og venner kan ta seg av deg. Du kan ikke kjøre bil eller håndtere større maskiner."

"Det kan hende du kan føle deg deprimert og forvirret en stund etter operasjonen. Du kan føle at du ikke er den samme personen og at du ikke lenger får gjort alt du pleide å gjøre. Bruk tid på å tilpasse deg den nye fysiske tilstanden og venn deg til noen få begrensninger i den fysiske aktiviteten."

Lukk