Spørsmål 14: Fremgår det tydelig at det kan finnes mer enn ett behandlingsalternativ?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon indikerer om det finnes behandlingsalternativ. Publikasjonen bør angi at behandlingsalternativene som er beskrevet, passer bedre for noen enn andre, og at det nesten alltid finnes behandlingsalternativer, selv om ikke alle disse er nevnt i publikasjonen.

Vurdering av spørsmålet

Din vurderingsevne er veldig viktig når du vurderer kvaliteten på publikasjonen på akkurat dette punktet. Vurder publikasjonen i sin helhet, og bruk tipsene til å hjelpe deg med å avgjøre om behandlingsalternativene for den enkelte person eller pasient er fremhevet.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5

En publikasjon inneholder informasjon om en ny behandlingsform for en type kreft. Det rapporteres at dette er den mest effektive behandlingen for de fleste mennesker med denne tilstanden, og forfatterne beskriver de ulike faktorene som kan knyttes til gode behandlingsresultater (for eksempel behandling ved et tidlig stadium av sykdommen og at man ikke har andre medisinske tilstander). Forfatterne fremhever en del uheldige, kortsiktige bivirkninger forbundet med behandlingen og muligheten for at en mindre andel av pasientene kan oppleve langsiktige konsekvenser som følge av behandlingen, blant annet utvikling av andre typer kreft. Det gis også en beskrivelse av sykdommens naturlige forløp, samt hva som sannsynligvis vil skje dersom man ikke får behandling. Andre behandlingsformer nevnes kort, og forfatterne henviser leserne til en rekke andre kilder for å få mer informasjon. Forfatterne konkluderer at de ikke kan anbefale hva som vil være best for den enkelte pasienten.

Rangeringen 1

En publikasjon beskriver én type behandling for et hudproblem. Publikasjonen er skrevet av en lege i en nasjonal selvhjelpsorganisasjon. De angitte dokumentasjonskildene består av forskeren som utviklet og selger behandlingen, og pasienter av én lege som opplevde behandlingen som en "fantastisk" kur. Den eneste henvisningen til andre behandlingsalternativer er setningen "alle andre behandlinger for denne tilstanden har uakseptable bivirkninger" og at det er en mulighet for "permanent vansiring" hvis man ikke får behandling. Pasientens søken etter en kur er beskrevet som en "lidelse" der han forsøkte andre behandlinger som gjorde ham "arrete" og "suicidal". Behandlingen sies å gi "forbløffende og permanente resultater etter noen få påføringer uten risiko for bivirkninger". Forfatteren anbefaler behandlingen som "egnet for alle" og at den "gir håp til alle de som fortvilet har søkt etter en kur mot denne plagsomme og alvorlige tilstanden".

Lukk