Spørsmål 15: Gir den deg støtte og et grunnlag for at du kan diskutere viktige saker forbundet med behandlingen med andre?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon reiser spørsmålet om at du sammen med alle involverte parter drøfter hva som vil være den beste behandlingen for deg. Informasjonen skal legge opp til at du drøfter situasjonen med lege eller annet helsepersonell eller at du tar opp dine ønsker.

Vurdering av spørsmålet

Se gjennom publikasjonen i sin helhet og finn ut om du etterpå kan lage en liste over spesifikke spørsmål du bør drøfte i forhold til dine ønsker. Disse punktene bør være tydeliggjort gjennom hele publikasjonen i stedet for å være spørsmål som reises på grunn av manglende informasjon. Hvor høyt du rangerer kvaliteten på publikasjonen på akkurat dette punktet, vil avhenge av hvor mye den hjelper deg med å treffe en beslutning i fellesskap. Hvis du ikke ønsker å delta i beslutningen selv, kan du bedømme publikasjonen ut fra en omsorgspersons eller slektnings ønske om å få vite mer om hvilke behandlingsalternativer du har.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Spørsmål som bør vurderes og drøftes, presenteres vanligvis ved ulike punkter gjennom publikasjonen. Her følger noen enkle eksempler:

Rangeringen 5:

 

 

Du ønsker å få vite om behandlingen vil fungere eller om du vil klare deg bra uten behandling. Det kan også hende at partneren eller omsorgspersonen din har bekymringer og spørsmål om hvordan de kan hjelpe deg og hvordan tilstanden din og behandlingen av den vil påvirke dem. Forsøk å finne ut så mye som mulig om behandlingsalternativene og lag en liste over spørsmål du vil stille legen din.'

"Behandlingen kan vare i flere år og du blir frarådet å bli gravid i løpet av denne perioden. Hvis du har planer om å få barn med det første eller er bekymret om prevensjon, bør du snakke med legen din før du starter behandlingen. Hvis du har en partner, bør dere forsøke å drøfte disse spørsmålene med legen i fellesskap."

Lukk