Spørsmål 2: Oppnås disse målene?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon inneholder den informasjonen den er ment å gi. 

Spørsmål 2 er utformet for å hjelpe deg med å vurdere om informasjonen om behandlingen(e) er gjort slik publikasjonen lover i begynnelsen. Dette spørsmålet er viktig fordi en publikasjon som ikke oppnår sine mål, vil være ufullstendig, og du kan ha behov for mer informasjon før du tar en beslutning om behandling.

Vurdering av spørsmålet

Når du har lest publikasjonen, bør du bla tilbake til målene i begynnelsen og vurdere om all informasjon om behandlingen(e) er oppfylt, slik du ble ledet til å tro.

Retningslinjer for vurdering:

Hvis publikasjonen ikke hadde klare mål (rangeringen 1 i Spørsmål 1), er Spørsmål 2 irrelevant og skal ikke besvares. Hvis det var angitt mål som ikke var tydelige eller var ufullstendige (rangeringen Delvis i Spørsmål 1), må du bruke din egen vurderingsevne til å avgjøre hvilke forventninger målbeskrivelsene ga, og deretter må du vurdere i hvilken utstrekning disse forventningene er oppfylt.

Eksempel:

Rangeringen 5:

En brosjyre tar sikte på å informere forbrukerne om kirurgisk behandling av en tilstand. Målene angir at det finnes andre alternativer enn kirurgi (medisiner, diett), men at disse ikke beskrives i publikasjonen. Brosjyren følger sine mål og forklarer hvorfor kirurgi kan være anbefalt, og beskriver i detalj hva det innebærer og hvordan tilstanden kan behandles på denne måten.

 

Rangeringen Delvis:

 

En publikasjon tar sikte på å gi informasjon om behandling av AIDS, men har ingen spesiell fokus eller unntak. Publikasjonen gir derimot detaljert informasjon om vitaminterapi, men angir ingen andre former for behandling

Rangeringen 1:

 

En brosjyre som er skrevet for folk med en nevrologisk tilstand, ber om at de tar vare på seg selv og tilbyr strategier for selvhjelp. Brosjyren viser en detaljert liste over symptomer og diagnostisering av tilstanden og fokuserer på arbeids- og trygderettigheter. Den eneste henvisningen til selvhjelp som behandlingsalternativ er en setning om hvor viktig det er å unngå stress, men det er ingen råd om hvordan dette kan gjøres eller hva resultatet av teknikker for stresshåndtering vil bli.

Lukk