Spørsmål 3: Er den relevant?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon er tilpasset målgruppens behov. Det er viktig at informasjonen om behandlingen(e) er relevant for din livsstil og livssituasjon for øvrig. Publikasjonen bør ikke komme med anbefalinger som er urealistiske eller som inneholder antakelser eller språk du finner uriktig eller støtende.

Vurdering av spørsmålet

Din egen vurderingsevne er veldig viktig i forhold til dette spørsmålet. Både innholdet og presentasjonen av informasjonen om behandlingen(e) vil være viktig for hvordan du vurderer spørsmålet.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5:

Du er en middelaldrende asiatisk mann med høyt kolesterol. Du har en stor familie, lang vei til arbeidet og lite fritid. Dietten din består av en blanding av asiatisk og engelsk mat. Legen din har gitt deg en brosjyre som beskriver selvhjelpsbehandling for høyt kolesterol. Brosjyren inneholder kostanbefalinger som er tilpasset ulike etniske grupper og smaker som lett kan bygges inn i familiens måltider. Brosjyren nevner også et enkelt hjemmebasert treningsprogram som kan legges opp som en daglig rutine.

 

Rangeringen Delvis:

Du er en ung person som nylig har fått diagnosen diabetes. Du arbeider lange dager med hardt kroppsarbeid og leier et rom i arbeidsuken. Du skal begynne med daglige insulininjeksjoner, og legen har gitt deg en brosjyre som er spesielt beregnet på unge mennesker med diabetes. Informasjonen er teknisk, men lettfattelig, og stilen passer deg godt. Informasjonen om hvordan behandlingen brukes, hvilke resultater den gir og hvordan den påvirker dagliglivet, forutsetter at alle bor hjemme med familien, og beskriver ikke hvordan behandlingen vil virke for de som er i arbeid eller som lever uten støtte fra familien.

Rangeringen 1:

 

Du er en ung og gravid mor med depresjon. Du er usikker på om du skal be legen om hjelp. På legekontoret har du fått en brosjyre som er skrevet for kvinner med depresjon. Brosjyren beskriver medisinsk behandling. Brosjyren drøfter ikke denne behandlingen nærmere for kvinner som er gravide eller som ammer. Ingen andre behandlingsalternativer er nevnt.

Lukk