Spørsmål 4: Fremgår det tydelig hvilke informasjonskilder som er brukt til å lage publikasjonen (i tillegg til forfatteren eller utgiveren)?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

Informasjon om behandlingen(e) bør være presis og basert på det beste som finnes av vitenskapelig dokumentasjon. Dette verktøyet (DISCERN) kan ikke brukes til å fortelle deg om informasjonen er "sann" eller basert på god dokumentasjon fordi dette vil kreve kontroll mot andre kilder. Men en god publikasjon vil tydelig nevne hvor dokumentasjonen bak informasjonen om behandlingen(e) kommer fra. Detaljer om dokumentasjonskildene er viktige fordi du da får mulighet til å kontrollere informasjonen, og det blir lettere å vurdere om du trenger å søke etter mer informasjon. Dokumentasjonskildene kan inneholde forskningsartikler og synspunkter fra eksperter, for eksempel leger og representanter for selvhjelpsorganisasjoner. Forfatteren eller utgiveren kan ikke betraktes som kilde i dette spørsmålet fordi denne informasjonen så å si alltid angis og vil ikke hjelpe deg med å skille mellom gode og dårlige publikasjoner.

Vurdering av spørsmålet

To viktige sider ved spørsmålet:

  1. En hovedpåstand eller "fakta" om valg av behandling må ledsages av en referanse til dokumentasjonskilden (f.eks. "behandling ved bruk av X har vist seg å være vellykket (referanse)").
  2. En dokumentasjonskilde må listes opp i en litteraturfortegnelse på slutten av publikasjonen.

Det kan hende disse to punktene ikke er oppfylt.

Det er ikke mulig å komme med anbefalinger om hvor mange påstander som bør ha litteraturhenvisninger, eller hvor mange litteraturhenvisninger som bør være listet opp ved slutten av publikasjonen.

Ytterligere kilder og informasjon på slutten av publikasjonen, f.eks. "Ytterligere dokumentasjon" eller "Nyttige adresser", er ikke å regne som dokumentasjon som ligger til grunn for behandlingen(e).

Retningslinjer for vurdering:

Husk:

 

En høy rangering på dette spørsmålet betyr ikke at informasjonen er presis eller at den er av god vitenskapelig kvalitet. Den forteller deg at den oppfyller vårt kriterium eller krav til at dokumentasjonskilden skal være tydelig.

Det er ennå ikke vanlig praksis å inkludere henvisninger, derfor er det svært usannsynlig at mange publikasjoner vil kunne rangeres høyt på dette spørsmålet.

Eksempel:

Tips 1

 

(i teksten)

1 (a) "På kort sikt kan behandlingen X stanse vekttapet forbundet med Jones' syndrom. Behandlingen kan også redusere symptomer som smerte og kortpustethet (Jones and Jones, 1995)."

2 (a) "De vanligste bivirkningene du kan oppleve med behandlingen X, er tretthet og lettere forvirring, men det er ingen kjente langsiktige bivirkninger eller risiki forbundet med denne behandlingen.8"

3 (a) "I følge stiftelsen for Jones' syndrom vil ikke pasienter som bestemmer seg for ikke å ta behandlingen, være mer utsatt for lungeskader senere i livet enn de som får behandling tidlig."

Tips 2

 

(i en referanseliste eller litteraturhenvisning på slutten)

1 (b) Jones J, Jones A. The Diagnosis and Management of Jones' Disease. London: Jones & Co. 1995, 2. utgave.

2 (b) 8 Jones SS. A randomised controlled trial of treatment X for Jones' disease. Journal of Jones Science, 1998; 3: 11-20.

3 (b) The Jones' Disease Association, 79 Jones Drive, Jones Town. Tlf: 5666 5666.

I hvert eksempel vil rangeringen 5 være riktig hvis begge deler (a) og (b) er oppfylt, mens rangeringen Delvis gis kun hvis del (a) eller del (b) er oppfylt. Hvis det presenteres påstander eller "fakta" uten medfølgende referanse, og det ikke finnes en litteraturhenvisning ved slutten av publikasjonen, får publikasjonen rangeringen 1

Lukk