Spørsmål 5: Fremgår det tydelig når informasjonen som er brukt eller rapportert i publikasjonen, ble produsert?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

Kunnskap som ligger til grunn for viktige behandlinger og alternativer for behandling kan endres over tid, og det er viktig at informasjonen omfatter den siste utviklingen innenfor kunnskap og praksis. Dette verktøyet (DISCERN) kan ikke brukes til å vurdere hvor oppdatert informasjonen er, fordi endringer vil variere med ulike typer tilstander og behandlinger. En god publikasjon vil imidlertid tydelig angi datoen på informasjonen om behandlingsalternativene. Et tegn på hvor gammel informasjonen er vil være viktig fordi du da vil kunne spørre deg selv om informasjonen er aktuell og søke ytterligere informasjon om den nyeste utviklingen.

Vurdering av spørsmålet

Tipsene gjør at du ikke bare vil lete etter datoen da selve publikasjonen ble produsert, men også datoene for hovedkildene til dokumentasjon som brukes og nevnes i publikasjonen. Publikasjonen kan ikke være eldre enn dokumentasjonskildene, mens dokumentasjonskildene kan være mye eldre enn selve publikasjonen. For å kunne oppfylle kvalitetskriteriet i Spørsmål 5, må datoene for dokumentasjonskildene nevnt i Spørsmål 4, være tydelige. En publikasjon som har fått rangeringen 1 på Spørsmål 4, kan ikke rangeres høyt på Spørsmål 5.

Tips 1:

Datoene finnes enten i referanser i teksten, i litteraturhenvisningene eller referanselisten (se Eksempler for Spørsmål 4).

Tips 2 og 3:

Datoen på publikasjonen finnes vanligvis på baksiden av en brosjyre eller på en av tittelsidene i en bok (vanligvis opphavsrettsdatoen). En revidert publikasjon er blitt endret eller oppdatert siden første utgave, og du må bruke datoen på den reviderte utgaven når du rangerer spørsmålet. Det er mulig at en publikasjon ikke er blitt revidert. Derfor kan Tips 3 oppfylles uten Tips 2. En publikasjon trykt i nytt opplag vil ikke innholde noen ny informasjon, og du bør da bruke opphavsrettsdatoen.

Retningslinjer for vurdering:

Husk: selv om datoene på kildene kan være tydelige slik at publikasjonen rangeres høyt på dette spørsmålet, kan det hende at informasjonen som kildene er basert på, ikke er oppdatert. Med Spørsmål 5 vil du bli i stand til å bedømme hvorvidt datoene er tydelige, men ikke om informasjonen er aktuell.

Det er ennå ikke vanlig praksis å inkludere disse datoene, derfor er det svært usannsynlig at mange publikasjoner vil rangeres høyt på dette spørsmålet.

Lukk