Spørsmål 9: Beskriver den hvordan behandlingen(e) virker?

 

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

 

 

En god publikasjon inneholder informasjon om hvordan en behandling virker på kroppen og på hvilken måte den "behandler" eller påvirker tilstanden eller symptomene. Dette kan innebære detaljer om hvordan behandlingen gis (eller administreres). Detaljer om hvordan en behandling virker er viktig fordi de gjør det lettere for deg å forstå behandlingen og vil hjelpe deg med å avgjøre om behandlingen er riktig for deg.

Vurering av spørsmålet

Spørsmålet gjelder kun behandlingen(e) som er nevnt i publikasjonen.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5 (gitt en publikasjon som beskriver én behandlingsform):

"Behandlingen X vil stabilisere tilstanden din. Behandlingen gis som en høy daglig dose over en periode på to til tre uker. Etter hvert som behandlingen sirkulerer i blodbanen, nås celler over hele kroppen slik at viruset forhindres i å reprodusere og spre seg."

 

En publikasjon som tar for seg mer enn én behandling, får rangeringen 5 hvis tilsvarende beskrivelser gis for hver behandlingsmetode som nevnes.

Lukk