Spørsmål 6: Er den balansert og objektiv?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

 

 

En god publikasjon vil inneholde riktig og objektiv informasjon. Det er viktig at informasjon om behandlingen(e) presenteres på en måte som gjør deg i stand til å velge det som passer deg best. En publikasjon må være ærlig og informativ. Den skal ikke påvirke deg ved å markedsføre visse behandlingsalternativer eller ved å bruke skremselspropaganda.

Vurdering av spørsmålet

Din rangering skal baseres på ditt inntrykk av informasjonen om behandlingen(e) i sin helhet. Tipsene vil hjelpe deg med å utvikle en god sans for balansen og objektiviteten i informasjonen, men din egen vurderingsevne er også viktig. Her følger noen flere tips som vil være til hjelp.

 Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 1:

En publikasjon beskriver én type behandling for et hudproblem. Publikasjonen er skrevet av en lege i en nasjonal selvhjelpsorganisasjon. De angitte dokumentasjonskildene er forskeren som utviklet og selger behandlingen, og pasienter av én lege som opplevde behandlingen som en "fantastisk" kur. Den eneste henvisningen til andre behandlingsalternativer er setningen "alle andre behandlinger for denne tilstanden har uakseptable bivirkninger" og at det er en mulighet for "permanent vansiring" hvis man ikke får behandling. Pasientens søken etter en kur er beskrevet som en "lidelse" der han forsøkte andre behandlinger som gjorde ham "arrete" og "suicidal". Behandlingen sies å gi "forbløffende og permanente resultater etter noen få påføringer uten risiko for bivirkninger". Forfatteren anbefaler behandlingen som "egnet for alle" og at den "gir håp til alle de som fortvilet har søkt etter en kur mot denne plagsomme og alvorlige tilstanden".

Lukk