Spørsmål 7: Inneholder den referanser til ytterligere støtte og informasjon?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon vil gjøre deg i stand til å finne andre kilder. Referanser til ytterligere støtte og informasjon er viktig fordi publikasjonen kanskje ikke gir deg all den informasjonen du trenger, og fordi det blir enkelt å finne tilbake til opphavet til informasjonen.

Vurdering av spørsmålet

Ytterligere kilder til informasjon og støtte kan være lesemateriell eller andre organisasjoner. Vanligvis listes disse opp ved slutten av publikasjonen under en overskrift av typen "Nyttige adresser" og "Ytterligere dokumentasjon". En referanseliste eller litteraturoversikt kan også betraktes som ytterligere dokumentasjon. Detaljene som angis, bør gjøre det lett for deg å finne ytterligere kilder, f.eks. navn, adresser og telefonnumre hvis det dreier seg om en organisasjon, og forfatter, tittel, utgiver eller produsent hvis det dreier seg om lesemateriell (og ISBN og datoen hvis referansen er til en bok). Mange publikasjoner angir underavdelinger til en og samme organisasjon. Dette kan være nyttig informasjon om lokale tjenester, men det er tvilsomt om de gir annen informasjon om behandlingsalternativene. Derfor bør du ikke gi en høy rangering på en publikasjon som kun inneholder slike opplysninger.

Retningslinjer for vurdering:

Eksempel:

Rangeringen 5:

 

Ytterligere dokumentasjon:

Jones J, Jones A

The Diagnosis and Management of Jones' Disease.

London: Jones & Co. 1995, 2. utgave. ISBN 000

eller

Nyttige adresser:

The Jones' Disease Association, 79 Jones Drive, Jones Town. Tlf.: 5666 5666

Lukk