Spørsmål 8: Referer den til om det er usikkerhet knyttet til effektene av behandlingen(e)?

Hva spørsmålet gjelder og hvorfor det er viktig

En god publikasjon beskriver om det er usikkerhet knyttet til hvilken behandling som er den mest effektive. Denne usikkerheten kan skyldes følgende: 

En god publikasjon fremhever at det er usikkert hvilket behandling som vil være det beste, og at det ikke er mulig å forutse et sannsynlig resultat for deg.

 

Vurdering av spørsmålet

Din vurderingsevne er veldig viktig ved vurdering av dette spørsmålet.

Retningslinjer for vurdering av spørsmålet:

Spørsmålet kan ikke benyttes til å vurdere hvorvidt alle usikre momenter ved behandlingen(e) dekkes av publikasjonen (fordi dette krever kontroll mot andre kilder).

 

Eksempel:

Rangeringen 5:

"En mindre gruppe kvinner vil kunne oppleve bivirkninger, men det er ikke alltid mulig å vite hvilke kvinner dette dreier seg om før behandlingen påbegynnes."

"Leger kan gi utydelige svar på dine spørsmål, eller det kan hende de ikke kan besvare dem. Forskjellige leger vil gi deg ulike råd. Det kan hende at du får greie på hvor mange vellykkede behandlinger som er gitt, men det er ikke sikkert at legene kan fortelle deg om behandlingen vil fungere for deg. Enkelte kan oppdage at det er vanskelig å håndtere denne usikkerheten. Det kan være nyttig å diskutere dine bekymringer med familie eller venner, eller noen i en støttegruppe."

 

Rangeringen 1:

En publikasjon beskriver én type behandling for et hudproblem. Publikasjonen er skrevet av en lege i en nasjonal selvhjelpsorganisasjon. De angitte dokumentasjonskildene består av forskeren som utviklet og selger behandlingen, og pasienter av én lege som opplevde behandlingen som en "fantastisk" kur. Den eneste henvisningen til andre behandlingsalternativer er setningen "alle andre behandlinger for denne tilstanden har uakseptable bivirkninger" og at det er en mulighet for "permanent vansiring" hvis man ikke får behandling. Pasientens søken etter en kur er beskrevet som en "lidelse" der han forsøkte andre behandlinger som gjorde ham "arrete" og "suicidal". Behandlingen sies å gi "forbløffende og permanente resultater etter noen få påføringer uten risiko for bivirkninger". Forfatteren anbefaler behandlingen som "egnet for alle" og at den "gir håp til alle de som fortvilet har søkt etter en kur mot denne plagsomme og alvorlige tilstanden"

 

Lukk