Still spørsmål til behandler

Konusltasjon1
Skriv ut siden

«Du har akkurat vært hos fastlegen din der du har fått beskjed om at du har for høyt blodtrykk. I tillegg til at du trenger å endre livsstil, har du fått vite at du også må begynne på en blodtrykkssenkende medisin. En konsultasjon kan gå fort, og ofte dukker spørsmålene opp etterpå. På vei hjem kommer du på en rekke ting du glemte å spørre om. Hvor farlig er egentlig høyt blodtrykk? Hvor lenge må du gå på medisinene, og kan de ha bivirkninger? Hva er sannsynligheten for at blodtrykket vil bli normalt igjen?»

Som pasient skal du kunne forvente balansert og pålitelig informasjon, som for eksempel om behandlingen er medisiner og kirurgi eller ernæring og livsstilstiltak. Dette vil gi deg et godt grunnlag for å ta en informert beslutning.

Selv om det er behandleren din (og annet helsepersonell) som har ansvaret for at du er godt nok informert, kan det likevel være lurt at du selv også deltar aktivt i konsultasjonen. Ved å stille spørsmål får du mer kunnskap, og det kan dessuten forhindre at du føler deg usikker på grunn av ubesvarte spørsmål etter konsultasjonen. Dette er viktig for din opplevelse av trygghet og følelse av kontroll over eget liv, men det er også viktig for å kunne ta vare på egen helse.  

Nedenfor finner du seks grunnleggende spørsmål det kan være nyttig å få svar på når du lurer på om en undersøkelse eller behandling er riktig for deg.

 


 

 Spørsmål til behandleren din:

 

1. Hvordan er min helsetilstand?

 • Hva er risikoen for at jeg utvikler sykdom, opplever forverring av sykdommeneller får komplikasjoner?
 • Hvor alvorlig er denne sykdommen eller komplikasjonene?

 

2. Hva vil skje hvis jeg «venter og ser»?

 • Hva kan jeg forvente vil skje «naturlig» i min situasjon?

 

3. Hvilke undersøkelser eller behandlinger er tilgjengelige for meg?

 

4. Hva er fordelene og ulempene ved undersøkelsene eller behandlingene?

Ved undersøkelse:

 • Hvor nøyaktig er undersøkelsen?
 • Hvilken nytte har denne undersøkelsen for meg?
 • Kan undersøkelsen være skadelig, og hvor vanlige er i så fall disse skadene?
 • Hva skjer etter at jeg har tatt undersøkelsen (oppfølging)?

Ved behandling:

 • Hvor effektiv er behandlingen for pasienter som meg?
 • Hvordan kan jeg forvente at behandlingen vil forbedre min helse?
 • Kan behandlingen ha bivirkninger eller andre ulemper?
 • Når kan jeg forvente at helsen min forbedrer seg, og hvor langvarig er denne forbedringen?
 • Når kan jeg forvente å oppleve eventuelle bivirkninger, og hvor langvarige er disse?

 

Spørsmål til deg selv og behandleren din: 

 5. Hvordan veier disse fordelene og ulempene opp for meg?

 • Hvilke fordeler er viktige for meg?
 • Er jeg forberedt på å ta den mulige risikoen for å oppnå de mulige fordelene? 

 

6. Har jeg nok informasjon til å ta et valg?

 • Har jeg nok kunnskap om alle undersøkelses- og behandlingsalternativene som er tilgjengelige for meg?
 • Hvor kan jeg finne mer informasjon hvis jeg trenger det?

 

(Kilder: Holmes-Rovner et al. 2001, Irwig et al. 2008, IPDAS 2005)