Vurder en publikasjon om behandling

Skriv ut siden

Del 1
Er informasjonen pålitelig?

1. Er målene tydelige?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter en tydelig indikasjon i begynnelsen av publikasjonen:

 • hva den dreier seg om
 • hva den er ment å dekke (og hvilke emner den er ment å utelukke)
 • hvem den kan være nyttig for

Hvis svaret på Spørsmål 1 er Nei, går du direkte til Spørsmål 3.


2. Oppnås disse målene?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Vurder om publikasjonen inneholder den informasjonen den la opp til, som nevnt i Spørsmål 1.


3. Er det relevant?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Vurder om:

 • publikasjonen drøfter spørsmål som er aktuelle for leserne
 • anbefalinger og forslag om behandlingsalternativen(e) er realistiske eller riktige

4. Fremgår det tydelig hvilke informasjonskilder som er brukt til å lage publikasjonen (i tillegg til forfatteren eller utgiveren)?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS:

 • Kontroller om hovedpåstandene om behandlingen(e) følges opp med henvisning til kildene som er brukt som dokumentasjon, for eksempel en forskningsstudie eller ekspertuttalelse.
 • Se om det er mulig å kontrollere kildene som er brukt, for eksempel en litteraturliste eller adresser til eksperter eller organisasjoner som er nevnt.

Merknad: For at publikasjonen skal rangeres som 5, må den oppfylle begge tipsene. Lister over ytterligere kilder med informasjon (Spørsmål 7) er ikke nødvendigvis kilder til dokumentasjon for den aktuelle publikasjonen.


5. Fremgår det tydelig når informasjonen som er brukt eller rapportert i publikasjonen produsert?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter:

 • datoer for de viktigste informasjonskildene som er brukt for å lage publikasjonen
 • datoer på eventuelle revisjoner av publikasjonen (men ikke datoer for nytt opplag)
 • datoen på publikasjonen (opphavsrettsdatoen)

Merknad: Tipsene er ordnet etter hvor viktige de er. For at publikasjonen skal rangeres som 5, må informasjonen inneholde datoene som viser til det første tipset.


6. Er den balansert og objektiv?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter:

 • et tydelig tegn på at publikasjonen er skrevet ut fra en personlig eller objektiv synsvinkel
 • dokumentasjon på at en rekke informasjonskilder ble brukt ved produksjonen av publikasjonen, for eksempel flere enn én forskningsstudie eller flere enn én ekspert
 • dokumentasjon på en ekstern vurdering av publikasjonen

Vær på vakt hvis:

 • publikasjonen fokuserer på fordeler eller ulemper ved ett bestemt behandlingsalternativ uten henvisning til andre mulige alternativer
 • publikasjonen hovedsakelig er basert på dokumentasjon av enkelttilfeller (som kanskje ikke er typiske for mennesker med denne tilstanden eller hvordan de reagerer på én bestemt behandling)
 • informasjonen presenteres på en sensasjonell eller følelsesmessig måte, eller som skremselspropaganda

7. Inneholder den referanser til ytterligere støtte og informasjon?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter forslag på ytterligere dokumentasjon eller andre organisasjoner som gir råd og informasjon om tilstanden og behandlingen(e).


8. Referer den til om det er usikkerhet knyttet til effektene av behandlingen?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS:

 • Se etter drøfting av kunnskapshull eller ulike oppfatninger blant eksperter angående behandlingen(e).
 • Vær på vakt hvis publikasjonen antyder at et behandlingsalternativ påvirker alle på samme måte, for eksempel en 100 % grad av suksess med én bestemt behandling.


Del 2

HVOR GOD ER KVALITETEN PÅ INFORMASJON OM BEHANDLINGSALTERNATIVENE

Obs! Spørsmålene gjelder behandlingen (eller behandlingene) som beskrives i publikasjonen. Selvhjelp betraktes som en del av behandlingen gjennom denne delen.


9. Beskriver den hvordan (hver) behandling virker? • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter en beskrivelse av hvordan en behandling virker på kroppen for å oppnå sin virkning.


10. Beskriver den fordelene ved behandlingen(e)?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Fordelene kan omfatte å kontrollere symptomene, eller at man blir kvitt dem og forhindrer at tilstanden kommer tilbake, slik at tilstanden bedrer seg både på kort og lang sikt.


11. Beskriver den ulike risikoområder ved behandlingen(e)?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Risikoområdene kan omfatte bivirkninger, komplikasjoner og motsatte reaksjoner på behandlingen, både på kort og lang sikt.


12. Beskriver den hva som vil skje hvis ingen behandling blir benyttet?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter en beskrivelse av risikoområdene og fordelene ved å utsette behandlingen, ved å vente og se (dvs. følge med på hvordan tilstanden forløper uten behandling) eller at man helt unnlater å gjennomgå behandlingen.


13. Beskriver den hvordan behandlingen(e) kan påvirke livskvaliteten?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter:

 • en beskrivelse av virkningen behandlingen(e) har på aktiviteter i dagliglivet
 • en beskrivelse av virkningen behandlingen(e) har på forholdet til partneren, familie og venner

14. Fremgår det tydelig at det kan finnes mer enn ett behandlingsalternativ?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter:

 • en beskrivelse av hvem vil ha fordel av hvert av de nevnte behandlingsalternativene og under hvilke omstendigheter
 • forslag til alternativer for å vurdere eller undersøke nærmere (inkludert alternativer som ikke fullt ut er beskrevet i publikasjonen) før man avgjør om man skal velge eller avslå en behandlingen.

15. Gir den deg støtte og et grunnlag for at du kan diskutere viktige saker forbundet med behandlingen med andre?


 • Nei
 • Delvis
 • Ja

TIPS: Se etter forslag til ting du kan diskutere med familie, venner, leger eller annet helsepersonell når det gjelder behandlingsalternativene.